Summaries of Readings

“ใครเป็นเจ้าของวัฒนธรรมพื้นเมือง?” เขียนโดย ไมเคิล เอฟ บราวน์ คือบทนำของหนังสือ Who owns native culture ? (Harvard University Press, 2003) ของ ไมเคิล เอฟ บราวน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าถึงเว็บไซต์ของไมเคิล เอฟ บราวน์ที่

http://web.williams.edu/go/native/
เหตุใดสิทธิทางวัฒนธรรมจึงสำคัญในภาวะปัจจุบัน ?” การอภิปรายของเอลซ่า สตามาโตพูลู ณ สภาที่ปรึกษาด้านจริยธรรมในกิจการระหว่างประเทศ คาร์เนกี้ และการตอบของริชาร์ด วิลสัน นักมานุษยวิทยา
เข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
http://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20040923b/index.html

http://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20040924/index.html

การส่งคืนเสมือนจริงและแอพพลิเคชั่นโปรแกรมมิงอินเตอร์เฟซ จากคลังสะสมแมคฟาร์แลนด์แห่งสถาบันสมิธ โซเนี่ยนถึง ‘อินูไวอาลูอิท ลิฟวิ่ง ฮิสทรี่’” เขียนโดย เคท เฮนเนสซี่ ชาร์ลส์ อาร์โนลด์ ยาน วอลเลซ และ นิโคลัส จาคอบเซน
ผลงานฉบับเต็มสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
http://www.museumsandtheweb.com/mw2012/papers/virtual_repatriation_and_the_application_progr
การบรรยายครั้งที่ 8: การวิจัยและการสร้างเอกสารมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” โดย ดร. เคท เฮนเนสซี วิทยาลัยศิลปและเทคโนโลยีเชิงปฏิสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยไซมอนเฟรเซอร์ ณ เซอร์เรย์ บริติชโคลัมเบีย

เข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
https://www.sac.or.th/databases/ichlearningresources/images/Lecture8-Eng-Final.pdf

คลังเปิด จดหมายเหตุ: การส่งคืนสมบัติวัฒนธรรมด้วยใจที่เคารพ” โดย คิมเบอร์ลี คริสเตน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The American Archivist, Vol. 74, 2011, pp. 185-210.

ผลงานฉบับเต็มสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
http://www.kimchristen.com/uploads/5/6/2/0/5620339/aav074n1_openingarchives.pdf
บทนำ:ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อถกเถียงด้านพหุวัฒนธรรมนิยมในไทยและนอกเหนือไปจากนั้นแนวทางนิยาม “คนอื่น” ใหม่จากภาคเหนือของไทย” เขียนโดย โยโกะ ฮายามิ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Southeast Asian Studies (Vol.44 n°3, December 2006)
ผลงานฉบับเต็มสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/53857/1/KJ00004517878.pdf
การจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมมีชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผืนแผ่นดินใหญ่” การประชุมสิทธิทางวัฒนธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ
ผลงานฉบับเต็มสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Patcharawee_Tunprawat_Doctor/Fulltext.pdf

สิทธิทางวัฒนธรรม ระหว่าง “คุณค่าตามจารีต” กับ สิทธิมนุษยชน ในสหประชาชาติ”เขียนโดยแมกกี้ เมอร์ฟี

เข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
http://www.opendemocracy.net/5050/maggie-murphy/traditional-values-vs-human-rights-at-un
“รายงานเงาเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ: ประเทศไทย” เสนอต่อกรรมการซีอีอาร์ดี รายงานการประชุมครั้งที่แปดสิบเอ็ด จัดโดยคณะกรรมการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) ณ ปราสาทวิลสัน กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 ถึง 31 สิงหาคม 2012

เข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds81.htm


การเข้าถึงและควบคุมความรู้เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ:ความเป็นเจ้าของและการใช้ในอนาคต แก้ไขแนวทางปฏิบัติ:ปรับสมดุลลิขสิทธิ์ สำหรับห้องสมุดในเวทีระดับชาติและสากล” เขียนโดย เจน แอนเดอร์สัน เผยแพร่โดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) และมูลนิธิแมคอาเธอร์ (MacArthur Foundation) (มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, นิวยอร์ค, 5-7 พฤษภาคม 2005)

ผลงานฉบับเต็มสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ที่
http://www.archiving-performance.org/news-and-views-from-other-shores.html

Comments are closed.